Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Alumni Magazín

 

 

 

 

 


Najnovšie oznamy:

06.12.2017 - Diskusie firiem so študentami

05.12.2017 - Šachový turnaj o pohár dekana 2017

Facebook: