Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

IČO

Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) vystavil Štatistický úrad SR v Trnave, dňa 21.04.2011

 

 

 

IČO: 42165466

Najnovšie oznamy:

06.12.2017 - Diskusie firiem so študentami

05.12.2017 - Šachový turnaj o pohár dekana 2017

Facebook: