Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Kontakt

prodekanProdekan pre Alumni MTF STU

 

prof. Ing. Milan Marônek, PhD.

MTF STU

Paulínska 16

917 24 TRNAVA

e-mail: milan.maronek@stuba.sk

 

 

AlumniKontakt pre portál Banka kvality - Alumni MTF STU:

 

Mgr. Miroslava Martinická

MTF STU

OPOM

J. Bottu 25

917 24 Trnava

e-mail: miroslava.daubnerova@stuba.sk

 


Zvětšit mapu

Najnovšie oznamy:

07.02.2018 - prebieha v priestoroch Technologického múzea MTF STU prvá verejná prezentácia sošiek OTO ročník...

07.02.2018 - Deň otvorených dverí 2018

Facebook: