Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Po registrácii do Alumni získate prístup k sociálnym funkciám portálu, t.j. budete môcť byť v kontakte so spolužiakmi a inými absolventmi MTF STU, dozviete sa o pripravovaných akciách, dianí na fakulte a o ďalších zaujímavostiach z vašej Alma Mater.

Registrácia je bezplatná.

Registrovať

Aktuality

18.09.2017

29.9.2017 Noc výskumníkov 2017

Dňa 29.9.2017 bude prebiehať 11. ročník Festivalu vedy - Európska noc výskumníkov 2017 v Bratislave, na ktorej sa bude už po piatykrát prezentovať aj naša fakulta. Špeciálnou cieľovou skupinou podujatia...

12.09.2017

Stretnutie absolventov

Dňa 9.9.2017 sa uskutočnilo prvé stretnutie absolventov MTF STU, ktoré organizovalo občianske združenie absolventov a priateľov MTF STU – Banka kvality – ALUMNI MTF STU. Všetkých účastníkov (97 zaregistrovaných)...

Všetky aktuality

Najnovšie oznamy:

18.09.2017 - Prezentácia CEEPUS dňa 27.9.2017 o 13:00 hod, miestnosť č. 32 (T-pavilón).

18.09.2017 - 29.9.2017 Noc výskumníkov 2017

Facebook: