Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Po registrácii do Alumni získate prístup k sociálnym funkciám portálu, t.j. budete môcť byť v kontakte so spolužiakmi a inými absolventmi MTF STU, dozviete sa o pripravovaných akciách, dianí na fakulte a o ďalších zaujímavostiach z vašej Alma Mater.

Registrácia je bezplatná.

Registrovať

Aktuality

19.05.2017

NANO Art (31.5.2017)

Ústav polymérov SAV Bratislava a Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave si Vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy NANO Art (Advanced Technology Applied in Fine Art). Umelecká autorka...

19.05.2017

Zapoj sa 9.6.2017

Výzva ZAPOJ SA je určená všetkým zamestnancom a študentom MTF STU. A do čoho sa môžete zapojiť? Nuž, do niečoho, čo sa týka nás všetkých a môže priniesť nielen úžitok, ale i radosť. Naša fakulta je...

Všetky aktuality

Najnovšie oznamy:

19.05.2017 - V dňoch 10.-11.6.2017 vás srdečne pozývame na Víkend otvorených parkov a záhrad.

19.05.2017 - Výsledky volieb členov do Zamestnaneckej rady MTF STU na obdobie 2017 – 2021

Facebook: