Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Po registrácii do Alumni získate prístup k sociálnym funkciám portálu, t.j. budete môcť byť v kontakte so spolužiakmi a inými absolventmi MTF STU, dozviete sa o pripravovaných akciách, dianí na fakulte a o ďalších zaujímavostiach z vašej Alma Mater.

Registrácia je bezplatná.

Registrovať

Aktuality

17.07.2017

9.9.2017 Stretnutie absolventov MTF - pozvánka

Vážení absolventi MTF STU, dovoľujeme si vás pozvať na Stretnutie absolventov vašej alma mater – Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Bude nám cťou privítať vás po rokoch,...

17.07.2017

Think and GO

Dňa 11.7.2017 sa v priestoroch Ústavu výskumu progresívnych technológií v Trnave konala verejná prezentácia projektu Think & Go. Cieľom projektu, na ktorom participovali študenti a doktorandi MTF STU...

Všetky aktuality

Najnovšie oznamy:

17.07.2017 - MTF STU úspešná v EÚ projekte-Projekt je zameraný na optimalizáciu rezných nástrojov a jej konečnú...

17.07.2017 - 9.9.2017 Stretnutie absolventov MTF

Facebook: