Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Po registrácii do Alumni získate prístup k sociálnym funkciám portálu, t.j. budete môcť byť v kontakte so spolužiakmi a inými absolventmi MTF STU, dozviete sa o pripravovaných akciách, dianí na fakulte a o ďalších zaujímavostiach z vašej Alma Mater.

Registrácia je bezplatná.

Registrovať

Aktuality

08.06.2017

TEACHER´S CUP 2017 - MEMORIÁL Profesora Milana Turňu

V mene organizačného výboru TC STU 2017 si Vás dovoľujeme pozvať na 16. ročník slovensko - českého tenisového turnaja učiteľov a pracovníkov vysokých škôl, ktorý je organizovaný pod záštitou dekana Materiálovotechnologickej...

08.06.2017

Otvorili sme výstavu NANO-Art

Dňa 31.5.2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy NANO-Art v priestoroch Technologického múzea MTF STU. Vernisáž otvoril prodekan pre vnútorné a medzinárodné vzťahy prof. Ing. Milan Marônek,...

Všetky aktuality

Najnovšie oznamy:

19.05.2017 - V dňoch 10.-11.6.2017 vás srdečne pozývame na Víkend otvorených parkov a záhrad.

19.05.2017 - Výsledky volieb členov do Zamestnaneckej rady MTF STU na obdobie 2017 – 2021

Facebook: