Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Po registrácii do Alumni získate prístup k sociálnym funkciám portálu, t.j. budete môcť byť v kontakte so spolužiakmi a inými absolventmi MTF STU, dozviete sa o pripravovaných akciách, dianí na fakulte a o ďalších zaujímavostiach z vašej Alma Mater.

Registrácia je bezplatná.

Registrovať

Aktuality

16.11.2017

Poďakovanie a ocenenie za celoživotné zásluhy

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, pri príležitosti stretnutia s bývalými zamestnancami MTF STU odovzdal dňa 7. novembra 2017 „Striebornú medailu...

10.10.2017

Valné zhromaždenie ALUMNI

Pozývam Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia Banka kvality – ALUMNI MTF STU dňa 24.11.2017 o 15:00 h v priestoroch MTF STU (prístavba T02, miestnosť č. 1.201 – prízemie) , Ulica...

Všetky aktuality

Najnovšie oznamy:

24.11.2017 - Valné zhromaždenie ALUMNI

22.11.2017 - Vyšehradský fond – prezentácia

Facebook: