Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Po registrácii do Alumni získate prístup k sociálnym funkciám portálu, t.j. budete môcť byť v kontakte so spolužiakmi a inými absolventmi MTF STU, dozviete sa o pripravovaných akciách, dianí na fakulte a o ďalších zaujímavostiach z vašej Alma Mater.

Registrácia je bezplatná.

Registrovať

Aktuality

19.04.2017

Návšteva z University of Nyíregyháza a zo Science University of Szeged na UVTE

Dňa 14.4.2017 riaditeľ UVTE doc. Ing Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z University of Nyíregyháza a zo Science University of Szeged. Delegáciu sprevádzal na fakulte doc. Ing. Peter Košťál, PhD. Realizovala...

19.04.2017

Ambasádori 2017 – študenti reprezentovali fakultu

Aj v roku 2017 v rámci akcie ambasádor prezentovalo 16 ambasádorov MTF STU so sídlom v Trnave na 35 stredných školách, na ktorých študovali, resp. v okolí svojho bydliska. Informovali záujemcov o ponuke...

Všetky aktuality

Najnovšie oznamy:

25.04.2017 - Voľby do Zamestnaneckej rady MTF STU so sídlom v Trnave

04.04.2017 - TABLE TALK - diskusia študentov so zástupcami firiem

Facebook: