Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Otázky a odpovede


Položiť otázku:

Email pre odpoveď:

Odoslať


1. Otázka: Pre koho je MTF ALUMNI určená?

Odpoveď: Pre všetkých absolventov našej fakulty, ale aj pre priateľov a sponzorov MTF STU.

2. Otázka: Ak postupovať pri registrácii?

Odpoveď: V našej databáze sa nachádza väčšina absolventov MTF STU od jej založenia. Postup registrácie spočíva v zadaní Vašeho rodného čísla, na základe ktorého vás v systéme identifikujeme.

3. Otázka: Čo robiť, ak sa moje meno nenachádza v databáze absolventov?

Odpoveď: Ak by ste sa v databáze nenašli, kontaktujte nás prosím na info@mtfalumni.sk.

4. Otázka: Čo robiť, ak sa chcem stať členom Alumni a nie som absolvent MTF STU?

Odpoveď: Kontaktujte nás prosím na info@mtfalumni.sk.