Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Oznamy pre členov

07.02.2018 prebieha v priestoroch Technologického múzea MTF STU prvá verejná prezentácia sošiek OTO ročník 2018. Komentáre (0)
07.02.2018 Deň otvorených dverí 2018 Komentáre (0)
24.01.2018 Stolnotenisový turnaj zamestnancov MTF Komentáre (0)
17.01.2018 Konferencia Novus Scientia 2018 Komentáre (0)
06.12.2017 Diskusie firiem so študentami Komentáre (0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20