Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Oznamy pre členov

10.10.2017 24.11.2017 Valné zhromaždenie ALUMNI Komentáre (0)
03.10.2017 Prezentácia firmy Mühlbauer Technologies sa uskutoční dňa 13. 10. 2017 o 8.00 h, v miestnosti T-201 Komentáre (0)
03.10.2017 Prezentácia firmy HUMUSOFT sa uskutoční dňa 12. 10. 2017 o 13.00 h, v aule prof. Adamku. Komentáre (0)
18.09.2017 Prezentácia CEEPUS dňa 27.9.2017 o 13:00 hod, miestnosť č. 32 (T-pavilón). Komentáre (0)
18.09.2017 29.9.2017 Noc výskumníkov 2017 Komentáre (0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18