Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Oznamy pre členov

06.12.2017 Diskusie firiem so študentami Komentáre (0)
05.12.2017 Šachový turnaj o pohár dekana 2017 Komentáre (0)
01.12.2017 Vianočný bazár na MTF STU Komentáre (0)
24.11.2017 Valné zhromaždenie ALUMNI Komentáre (0)
22.11.2017 Vyšehradský fond – prezentácia Komentáre (0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19