Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Pridať udalosť

Minulé udalosti

15.03.2017

JOB DAY 2017

viac
13.03.2017

Týždeň knihy na MTF

viac
28.02.2017

Prvý cestovateľský festival na MTF STU

viac
27.02.2017

Zvuky auly

viac
08.02.2017

Deň otvorených dverí 2017

viac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15