Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Registrácia občianskeho združenia

Výpis z registrácie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Drieňova 22
826 86 BRATISLAVA


Vec: Banka Kvality – ALUMNI MTF STU – návrh na registráciu

Dátum žiadosti na registráciu: 18.03.2011

Forma: občianske združenie

Prípravný výbor na registráciu:     

Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Ing. Jana Štefánková
Ing. Jaroslav Otčenáš

Najnovšie oznamy:

06.12.2017 - Diskusie firiem so študentami

05.12.2017 - Šachový turnaj o pohár dekana 2017

Facebook: