Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Služby

Banka kvality - ALUMNI MTF STU

 

Žiadateľ:  Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Projekt: Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ

 

ITMS kód projektu: 26110230024

 

Vec: SLUŽBY PRE ABSOLVENTOV MTF STU

 

Ponúkané služby absolventom MTF STU:

 

  • Právne poradenstvo (viac sa dozviete na stránke www.mtf.stuba.sk (id=7563)
  • Udalosti o dianí na MTF STU
  • Distribuovaný profil absolventa MTF STU na 225 podnikov
  • Zástupcovia MTF STU ako substitútori organizácie propagujú absolventa MTF STU v hospodárskej praxi
  • Možnosť priamej komunikácie s personálnou agentúrou Smart Choice (praca@smartchoice.sk), ktorá prednostne vybavuje požiadavky absolventov MTF STU

 

 

PRIPRAVUJEME PRE ABSOLVENTOV:

  • Slovník/glosár: tlačený bilingválny odborný slovník určený pre študentov fakulty a členov združenia , grafické spracovanie vysokého stupňa štrukturácie textu. Cieľom  jazykového glosáru je vytvorenie efektívneho nástroja na odstránenie jazykovej bariéry ako determinantu problému uplatnenia sa na pracovnom trhu, t. z. bilingválny jazykový slovník (slovensko-anglický, anglicko-slovenský), výkladový, s použitím priamych vetných spojení z praxe.
  • DVD o MTF STU pre hospodársku prax a priemyselné prostredie -  vytvorenie a profesionálne spracovanie DVD o MTF STU, jej štruktúre a manažmente, profile absolventa a študijných programov vo vysokom stupni prezentačného spracovania s obsahom pokrytia všetkých rozhodujúcich činností fakulte s cieľom prezentácie fakulty pre hospodársku prax.
  • Bulletin o MTF STU  pre hospodársku prax a priemyselné prostredie -  vytvorenie, grafické spracovanie a vydanie reprezentačnej publikácie o MTF STU, jej štruktúre a manažmente, profile absolventa a študijných programov vo vysokom stupni grafického spracovania za pomoci špeciálnych softvérových prvkov na vysokej úrovni materiálového vybavenia a prezentácie s obsahom pokrytia všetkých rozhodujúcich činností fakulte s cieľom prezentácie fakulty ako celku vrátane vlastnej fotodokumentácie.
  • Ročenka Annual Report pre hospodársku prax a priemyselné prostredie - grafické spracovanie a vydanie reprezentačnej publikácie o MTF STU za kalendárny rok na vysokej úrovni prezentácie s obsahom pokrytia všetkých rozhodujúcich činností fakulte s cieľom prezentácie fakulty ako celku pre vonkajšie  a vnútorné okolie fakulty. Formát A4, plnofarebné, lesklý papier, polokartónová obálka.

 

Najnovšie oznamy:

13.04.2018 - Nepremeškajte nové pracovné príležitosti!

04.04.2018 - Pozrite si novinky za mesiac marec - už na webe.

Facebook: