Stratené heslo
Prihlásiť

Tento portál bol vytvorený realizáciou projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ", ITMS kód 26110230024, na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Najnovšie oznamy:

10.10.2017 - 24.11.2017 Valné zhromaždenie ALUMNI

03.10.2017 - Prezentácia firmy Mühlbauer Technologies sa uskutoční dňa 13. 10. 2017 o 8.00 h, v miestnosti T-201

Facebook: